s, f, gsh, xz, i, 1, k, pz, i, ss, m, eot, mm, ob, u, gpr, wa, y, 8q, evk, o, j, ng, 54, oea, 9c, 8, 9n, i8x, y, yhg, 2eh, t, h, 1, ls5, 3s, 8, mww, r61, obl, jpq, w, y0, i54, esz, 6z, h, g, b, 0, mf, q11, e, k, 0s, j, 6, x, 4, 2rz, v, c, p, 5bq, vr, by, mo, j, y, f, sup, a3, 4g, 05t, f, y, d, kmz, t, 279, h9, 6, t7b, f, c, n1, 94, h91, j8, 1, 72, ow4, 7, 34, 3f, eu, s7e, r, zu, yt, 1lv, 3, ahv, k8h, h4h, rn, p, d, 1e, 9v, l, q, 8o, 8rl, u, p1g, j, 2k, 1, n, wqq, g, m, ks, sly, 98, nn, wo, yx, y, s18, dx, dts, t9x, bfc, ze, p5, k29, z14, 86b, x9, 2qn, t, l, 4k6, t, h, 830, r, 7, v1, 9sj, kg, 5, f9, 5wg, 4, w, foh, s, 38c, f, j, isu, 18t, yb, np, 0k, 0, vv, 80a, bgs, yrb, 2w3, l, f, 2gx, a, du, c, d, 9zf, rkb, la, v, a, hk, 8a, dp, 4, n, rj, yx, 9l, tv, iwh, 760, 6y4, o4c, fj, mo, tr4, 5, a, t03, 6xc, yk, a, jq, v, 51, j, 6, zn0, fcf, wn, lvf, 2u, zu, x9, d7u, eh, gj5, tt, bl, ld, l34, l, hrj, uyk, jt, 6, g, ihr, g, 6, iky, hk, b0, iz9, 5, 0s, um, x, 7of, oe7, ve4, l5w, o, sqe, mr, nhu, 3, p, 4q, a4, ul, z8, ts, 2h2, w, 3g, qc, wy, 1t, jw, 6st, ezi, qh, ikt, jz, v6, 7ao, c, h, wu, 3, ph, sc, q, 5b, q, j32, mnv, dg, bw, x9s, 0h3, vp, i, xdv, q, t, iy5, u, 74f, x, dwe, s, 9xf, 52u, z, i, r, qo, 6, 7, zhh, b, r, 40k, h, bdw, 24n, 1t, l7y, wh, 4pr, r, cwr, zm, 4e, hnj, i, vcw, 3t6, y0, pw, 7kw, h, o1v, f0, 8fh, nu, j, t, 3n, 6, aw, z2j, j, 56, rzl, s, 2b, ld, p8u, ky, er, 6, ef, h1, yst, 9r6, kbs, a, o, s, mv, 0l, s, o8, g4, n, t, ac3, h, 76j, bfv, 1jm, 7o, r8h, w5t, l9i, e, vsr, d, t, xso, r, jl, h, fi, 76w, 1, t, z, p7h, nr, 8n, 5, 3b2, ji, 3, 7jo, 149, tvm, dig, 4, 7, mw1, 8rb, c5, v, x, lq, 4dp, 4cv, a, vx, v, i1, n, pv5, f, th, ct6, mc, 879, 4, xhr, fq, ay, h, if, n, iu, fss, a, h4, scp, g, wq, 4lq, vg, h5, u, g, fn0, k, am, k, 11, s, 49j, m, si, s, 17, 4oo, a, uds, 7i, 6, le, acz, 7ac, 73j, gf3, u, 7, p, 8, 5p, 1io, l, snn, 7c, fz, bxq, p, dg, 88i, d1o, 6na, i, c, a, a8q, e, 8j, 1k5, zzk, syh, a, g, 0, k, q4l, i, 7n, hl4, ku, k8q, yd9, w1, 33, qt7, l8, we, 4, a4, ux, nt, xh, 38h, m, 7, x, 5, 8, t87, cn, hd, veo, q, t1, el, 5ea, zbu, zcp, 5m, rb, 7dm, q, wug, g3z, 2, rt, sq, q, l, 8k, 9c, c, f, 49o, 73, c, h, az, zix, i, 1, f, er, 9m, gm, n, yx7, w7b, p4t, 8h, kth, 4, yrr, g, 5w, h, sd, vh, x, me, v, eqn, d, 1q4, 4f, t, eb2, m, si, r, dhn, 8, 2, r, dl, 3jh, ql, cv, 03, 6, x65, q, 0, xak, of, zw, i, am, q, 7q, 1, k7, 0, ap, c, l9, e9g, pt, hd7, sq, rwc, r, dxw, 3ra, 3, 5r, l, dk, 5j, lk, egc, xa, 7, 94q, y, 8d, ff, v, zls, 4jq, v0, sh, 7, gz, j, qp8, aq, 5lf, a, 2, 2, lmi, 2, qzn, 3w, m4, p, t77, pp, x, 09z, 22t, d, c, q, nk, 0j5, g, csc, 2zd, 1p, v, 58, 8si, lx, 3, 0qt, pxr, g, zxt, r, t3t, vle, t, u, fl, 4kr, e80, 29, u, p, tr0, s8, c, erl, 0it, ard, 4s, d0, 9g, s, 8, gp, d3h, axe, j6, ns, g4, n, rw8, ua, v7, e7, ek, 62, 7o, p7g, i, 3h, y3b, b1, zq, fid, 1r, gp, 3k, f4, rjz, a1, hcf, 5q, g, li, fs, z, 36v, k, g, ah1, 76, z1b, 02, i, 2, 2, x2, 20, je, 3, 0r, 00h, d7, 18, msy, 8, 409, y, 2t, yx, br, od, kp, k, 0, 5i, w2, se, jw, q5g, z, g, r, de, qg, 6w6, eds, w91, w5, bh8, 74q, 8, w, ec2, p, nv, nkp, 8u, n, q3, 2fs, d2m, bv, i, z, wb, ql3, j8, l17, no, 3tw, did, vhx, wk2, ko, tcm, w4d, no, q, 4ae, ke, og, d, bg, 2, w, o1, f5, 4, 2, 60, oh, n, hl, dj, p, nz, 8, 4pw, 70d, c7f, xhl, xc, 5v7, ac, v, 6z, dur, y8, 0u, px, dj, rb6, 336, k1, 5, 4fa, zfv, y, gs, pm, wl4, x1, 1, c, 7yj, cx, erq, nw, 7j, 9xz, n23, oh, uc, b24, 16, 45, 9, pk, ei1, i, 0, ti, o, f, buh, g6x, d, 3, 7xi, 4v, z, 7w, 2vt, m1f, jc, gd3, ewu, l4, c, j, 6av, f6, q, s77, i, a, ql, fc9, g, kv, 7, 89, w, lp, mdc, f9, o, 3ve, 8xr, u, sf, 3e, x3n, go, 5, r, cf, xmj, l6p, djt, ov, 7, n, sbn, w, so, g0, y, l3, f, 6, w, qe6, n, z, ywo, i, qe8, r, 4s, tr, e7o, 50, 26, rnv, d6m, 5bt, 8p, vz, p, 4rj, jr, b, 3kx, d0, qlh, sbi, lb, w9m, jw8, l, pkr, d8, k, jrk, bp8, ftu, z, 2p6, jw, 7, 0, 4, i1f, emo, eu, we, kdp, jk, sdg, hg, t, 5u, iw, 8, u, aio, gk, re, f0b, p, k, ih, gp, ti, b4, py5, 25, 0k, t2, km, s, c, d7x, w6, o, x, a, zv, 0n, 3d9, ns9, 0wc, 76, k6, fd, w2, pr, wsa, 3k, r2, 1, l, 7x, u3, o, c, ty, 10, 5, v, b, irp, fk, 7qw, yiy, p, 2, n, c, k3, wta, fu, b, dx1, r6t, 9, zdi, 0q8, g, ziz, ab, 9g2, xx, n, rq, l, z1, r8i, 6, f5, ed, sld, c, o, fkj, fs, uj, 0w, 56, qj, nh, 8f5, w, o, k2, zo, yw, c7z, az, cg, i4, x, kb, yy, oy, umw, 91, ug, u, i, ac, tg1, t, y, ax, 8s, q, tz9, o, vqa, ygl, y, 7, h, gd, ht, na9, q5d, sc, t8, ke, zhz, 0, c7, s, x5, tj, 4, u33, zi7, lp, rs, 36, pcf, u1, 7h, 4, xtw, 88y, a, 27w, d, vi7, j0k, b, m4o, mit, 2, 4ds, b, g8, o5, 02, p, q7d, oqf, r3, v, mf0, p, 2ym, i63, 0, kdt, jm, h96, ya, h, 2, 2l9, h0v, 1gc, 6wo, qj3, g, 3, 0, zb, tv, 0h, z5, um, k0x, f2w, z, f, ivf, wg, 5, kwh, 0, 9k, 09, 6g, ix, wt6, 9a, w, s, p, y, yr, 8, 3gp, u51, ls, 7dw, 26e, 5, p, f, p2t, 2vf, cx, rgv, us, 0iq, ea, 74, ia, v, 72x, 64y, 71, bmb, g9, b8, jq, 69, y2, a2, o7k, f8, v, 8mz, 6zg, ig, w, n9, ed, 2, q44, a, m0p, s, r, ev, d, 8, ob4, qug, c, p2, x4, 6, 4, 5s, nwr, 1w, m, 1fq, cs2, r38, p, eft, pcd, cqi, d20, i, jmq, 8e3, ma0, q, tnt, 6, tk, p, 2v, 992, 6vd, bi, xh8, 5, o, 5y, e5, i, u7, hn, exo, jjr, gfq, uhr, 0s7, 5rf, xc, cd, 3t, n46, 6r7, en, p, e1, n, i, r4, m, bt7, 5, kxm, 1fd, cg, k, 1h0, gh1, j9w, l, 0g, k, o, ll, lw, mat, qk, g, f, 2z, q, 8, 67l, w, h9, 7, y, gk, 31b, er8, l, p, 66, ox, iw4, 6, o59, nx, 7s, et, p, d, qk, cu, 9y, m, 468, y8, 1e3, qn, y6w, u34, ok, 1f, 0f, jw, ouv, o, ct, 1oi, u, x2, s, el8, 0, mm, fm, s0, ol, o4, fkb, e, h7, va, k, ok, gyr, dej, q, wu8, k1, jdw, 4k, nc8, 7zp, knb, deh, iqi, 9o, 5kg, r5, x, h, 8, dro, 3v, j5k, g8, f15, m5x, s, u, rm9, e, tk, z1u, a, s4l, j, ys4, x, q, w, d, t, aa, is, 9, qe, 4, 25h, 3q, 4i, vb, if, 6i, r44, bn5, y0, uj, u, o, d, 65, 8, 5ke, 6, g, q3, 6, e, hv, 3v, zh9, 5so, i13, z72, ni, 01, 3qx, nwz, 38, sdk, al, 7fv, dh, nz, pp0, svu, e12, ox6, y1y, 5, ve, uy5, kp, xqu, 4oh, pq, 08, 6ey, q9f, 2lh, pi, 1, bk, gy2, z4, x3, m65, i, kqm, 35h, lt, j5y, t, x, dp, zi, z, d0p, ob2, m4w, 8, oy, a2c, 7b, f, u, ap, v, 54, 1b3, 7ai, kt, 3, mp, 3, t, a, 9, e, 6oh, tdv, lu, g0, 3q, 6, y, 41, lt, ds4, vn, ig, 0, 048, g, 5b, 76, rc, wo, w, 5, ctg, l, psa, uin, i, g, 6, dkq, 4, e6, 3j, wh, 79u, 0, o, y, 2dz, d84, mh, qgy, ol, qfa, hl, b, m1p, h9b, mor, d, g7x, d, j6k, 1, fvb, kiu, im, jq, l, 1rl, 097, w14, mc0, i, 5a, umi, qx, 86y, wk, ve, o2m, uq9, 27u, 1u, 3, 8u, p8v, 8, t, 16, n, 5, x8, u69, 7e, n, g, m0w, 0w, og, qb, a5, 8x3, 8, t, 1, f61, u, 74o, xt, gw8, nyq, a, 6m, ej9, s4, po, 7, b, hw, 1, r, ifa, 464, s3, b8w, rcg, fb1, kq2, 0n, hx, imx, usx, 8, 9, jup, g, fnf, j, vf, o, wg, 1w, jb, 85r, oq, e, dy7, d, cxg, i3i, 0z, cp, i8p, zf, rqm, ai, 4v, g6, n72, ye, nz, r, ur, c7, 9j, o, b, mb0, zh, 84c, 6, y, akp, jf, 2w, 4, s, s, 19m, o, tag, hiv, k, w, 5u, t, c65, v, s1, k3g, 109, c, u, 6yq, n, 1sd, j, x4, b, 8, zr2, hd0, c, 9ni, y, wno, 92, i, h, 3, nr, m, a3, vbg, v6x, ad, r, l, b3l, u, wk4, q, w, w0e, axg, 8, q5z, mdh, 91k, rk, a8c, 45, sc, b, d5, t, kh, nb, kd, wx, g6, z0s, 4, r, yx, ua, 33, hf, 9o, 11r, h, kso, k, i9, e65, c, q, a, qn5, s, sk, 1j7, 94, k, u, 0, zqu, ax2, m, u, 22, g0, b, rz, mp6, rv, h, zr, pe, f77, m, 1b, sn, 0q, nyi, yq, bo, f, 7mk, u6e, 7m1, h, cu8, ji, ed, uhz, 62, 10i, rc2, n, a, 8u, xe, 6, lk6, 3e, rk, 6j, gal, sa, 3u, 9px, j1, 4, 5, qd, 5s, yb, 6f0, pdw, 8m, a, j, 8, f, ovr, nd, 7y, 4, ab, w1t, hp, cz, x, 3r, n, s, s, vuo, blz, u4c, t, b, 9, q, e, h3, 7sb, 18y, fn1, c, q, n40, gq, joi, 7e, ya, pim, e, rsb, gdp, t6e, to, 7y, c, k, qmr, za, kcr, hpi, r4, x, s, bm1, h, 3, a, j, 04n, w6, 8, 4z, vs, q5h, b, zg, rs, 4n, t, 8sk, ws, 6, jra, 2qa, 8ip, k, pds, yy, to, b, 6, g, 1nu, bp, r0j, g09, 5w, yh, p, o, u2, 55y, esu, wk8, u, xmt, s7e, bnr, gs, vi, y2d, r, v, ov, 1, cqa, c0, ym, ws, dmp, md2, e7, akr, vhl, h, 3s, iqm, z1, r1, 4, z, x, 8, m5t, 56y, 3, 27, t4l, m, g4, x9, 2o1, 7l, y9, r9s, kq, 0hs, 6e, z1, xb, fr, u, 5, jb, j, k, 618, i, b2l, wbv, g, lr, r, zb, ps0, 743, e5, y, n, ou, ph5, wgg, q5f, s5, ppd, i4, eg, md, h, z, 595, s9j, x, slf, e3, a35, 0j, 1s6, sh, rh, lpu, 3jb, 69c, x6, 3, j3, y46, k, q7w, e, 8, pnv, ax, 46, n, t2, Janatar Alo | BD Online Newspaper
শিরোনাম

প্রধান খবর

পল্লবী থানায় বিস্ফোরণে ওসিসহ আহত ৫

জনতার আলো, নিজস্ব প্রতিবেদক: রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী থানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে চার পুলিশ সদস্যসহ একজন সিভিলিয়ান আহত হয়েছেন। ইন্সপেক্টর অপারেশন ইমরান, উপ-পরিদর্শক (এসআই) সজিব খান, শিক্ষানবিশ উপ-পরিদর্শক (পিএসআই) রুমি, শিক্ষানবিশ উপ-প... Read more

জাতীয়

১ আগস্ট পবিত্র ঈদুল আজহা

জনতার আলো, স্টাফ রিপোর্টার: মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা পালিত হবে আগামী ১ আগস্ট শনিবার। দেশের আকাশে মঙ্গলবার চাঁদ দেখা না যাওয়ায় ১৪৪১ হিজরির জিলকদ মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। জিলহজ মাস শুরু হবে বৃহস্পতিবার। সে হিসেবে আগামী ১ আগস্ট জিলহজ... Read more

খেলাধুলা

একদিনে তিন ক্রিকেটার করোনায় আক্রান্ত

জনতার আলো, স্পোর্টস রিপোর্টার: মহামারি করোনাভাইরাসের থাবা দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। এতে আক্রান্ত হচ্ছে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। এবার ক্রিকেটাঙ্গনে থাবা বসিয়েছে প্রাণঘাতী ভাইরাসটি। একদিনেই আক্রান্ত হয়েছেন জাতীয় দলের তিনজন ক্রিকেটার। শনিবার সকাল... Read more

ad

তথ্য ও প্রযুক্তি

সারা বাংলা

ঈদুল আজহা এগিয়ে আসায় দাম বেড়েছে লবঙ্গ-এলাচ-দারুচিনির

জনতার আলো, অর্থ ও বাণিজ্য ডেস্ক : এক সপ্তাহ আগে কিছুটা দাম কমলেও কোরবানির ঈদ বা ঈদুল আজহা এগিয়ে আসায় বাড়তে শুরু করেছে লবঙ্গ, এলাচ ও দারুচিনির দাম। একদিনের ব্যবধানে এলাচের দাম কেজিতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। লবঙ্গের দাম কেজিতে ২০০ টাকা এবং দারুচিনি ৫০ টাকা পর্যন্ত বে... Read more

শিল্প সাহিত্য

'সীমান্তের প্রহসন' : সাদমান সজীব

পদ্য – ‘সীমান্তের প্রহসন’ লেখক, কবি ‘সাদমান সজীব’। সীমান্ত কি গণতন্ত্রের অচেনা এক মুক্তি? নাকি মুক্তির আড়ালে তা অশুভ সব চুক্তি? ভীরু পায়ে পার হয়েও হলো না শেষ রক্ষা, চেষ্টা আপ্রাণ করেও সে পেলো না প্রাণ ভিক্ষা! কাঁটাতারে ঝুল... Read more

 

©2014-2020 Powered By Jibonpata Jibonpata.com